• Novinky

    Zistite, čo je nové na našej škole
     • Medzinárodný deň detí
     • 3. 6. 2021
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD.

      1. jún je dátum, ktorý je asi najobľúbenejší na svete. Oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. Medzinárodný deň detí sme oslávili aj na našej škole. Žiaci 1. stupňa maľovali na chodník podľa vlastnej fantázie pekné obrázky a na 2. stupni, OU a PŠ vyrobili žiaci milé darčeky, ktoré potom darovali kamarátovi pod názvom Deti deťom. Prajeme všetkým deťom, nech majú radosť v očiach nielen tento deň, ale ktorýkoľvek deň v roku. Nech cítia v prítomnosti dospelých bezpečie, pokoj a radosť.

     • Medzinárodný deň detí: Čítať viac
     • Exkurzia - BIO farma Východná
     • 31. 5. 2021
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - BIO farma Východná.

      Dňa 27.05.2021 sa žiaci OU spolu s učiteľmi odborného výcviku zúčastnili exkurzie na Bio farme vo Východnej. Program prehliadky začal privítaním a prezlečením všetkých účastníkov do hygienického úboru. Po vstupnej inštruktáži a oboznámení s históriou farmy sme sa spolu so sprievodkyňou presúvali po jednotlivých stanovištiach: príprava krmiva pre kravy a ovce, proces dojenia, kŕmenie a starostlivosť o hospodárske zvieratá, hotel spokojných kráv a teliatkovo. Bol to náučný a príjemne strávený deň v lone podtatranskej prírody.

     • Exkurzia - BIO farma Východná: Čítať viac
     • Rozlúčka absolventov OU
     • 31. 5. 2021
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka absolventov.

      Dňa 26.05.2021 sa na našej Spojenej škole konalo rozlúčkové posedenie absolventov III.PS triedy pri príležitosti ukončenia štúdia na Odbornom učilišti, v odboroch: obchodná prevádzka a poľnohospodárska výroba. V tomto školskom roku 2020/2021 štúdium ukončilo a získava vysvedčenie a výučný list 13 žiakov, z toho 10 chlapcov a 3 dievčatá. Samotné rozlúčkové posedenie s končiacimi absolventmi sa konalo najprv chodením s tablom po triedach, neskôr v Altánku SŠ s vedením školy, pedagógmi OU a triednou učiteľkou PaedDr. J. Strakovou, ktorá hosti privítala a slávnostne sa im prihovorila. Absolvent III.PS A. Horvat predniesol poďakovanie rodičom, riaditeľke školy, učiteľom OU a triednej učiteľke za ich cenné rady a odborné poznatky. Nasledovala „Gril párty“ spojená so zábavou a spevom piesni v podaní absolventov: Gypsy Niky a Gabriel.

     • Rozlúčka absolventov OU: Čítať viac
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje