• OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 6485 G 00

       Učebný odbor zameraný na vedomosti o stavbe a funkcii ľudského tela, poskytovanie prvej pomoci, starostlivosť o chorých v nemocnici, o deti v detských zariadeniach a o starších ľudí v penziónoch, prípravu stravy, kŕmenie, starostlivosť o hygienu, sprevádzanie chorých na vyšetrenie, výchovnú činnosť s deťmi.     OBCHODNÁ PREVÁDZKA - PRÍPRAVA, SKLADOVANIE A PREDAJ TOVARU 6491 G 02

     Učebný odbor zameraný na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na osvojenie si základov aranžovania a techník balenia, na spoločenskú výchovu, psychológiu predaja, na základné ovládanie jednoduchých mechanizmov.


     POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA - ZÁHRADNÍCTVO: KVETINÁR, ZELENINÁR, SADOVNÍK  4572 G 09

     Učebný odbor zameraný na odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny, práce pri úprave terénu, výsadba okrasných drevín, ošetrovanie a výsadba kvetinových záhonov, zakladanie a ošetrovanie trávnikov.

     Služby a domáce práce 6494 G 

     Učebný odbor zameraný na práce na šijacom stroji, základné práce so strihmi, upratovacie práce a pomocné práce pri prestieraní stolov, praní a žehlení.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje