• Novinky

    Zistite, čo je nové na našej škole
     • Recitačná súťaž OU a PŠ
     • 21. 3. 2023
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recitačná súťaž OU a PŠ.

      Dňa 21.03.2023 sa na OU a PŠ konalo školské kolo recitačnej súťaže. Recitátorov privítala a slávnostne sa im prihovorila PaedDr. Jana Straková, vedúca PK pre OU a PŠ. Predstavila členov poroty, ktorí dozerali na priebeh súťaže. Predsedkyňou poroty bola p. zástupkyňa pre OU a PŠ Mgr. Ivana Stašiková. Členkami poroty boli aj p. učiteľka Mgr. Júlia Demeterová a p. zástupkyňa Mgr. Iveta Vašková pre 1. a 2. stupeň A a B varianty. Súťažilo sa v 2 kategóriach. V prednese poézie sa na 1. mieste v PŠ umiestnila Annamária Pokutová z I.A triedy. Na 1. mieste v tej istej kategórii, ale v OU sa umiestnila Tatiana Holubová z I.PM triedy, 2. miesto získal Cyril Horvát z I.OS triedy a na 3. mieste skončil Erik Horvát z III.OP triedy. V kategórii próza v OU sa na 1. mieste umiestnil Richard Horvát z II.OP triedy a na 2. mieste skončila Ale

     • Recitačná súťaž OU a PŠ: Čítať viac
     • Jarné prázdniny a riaditeľské voľno
     • 1. 3. 2023
     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 6. marca do 10.marca 2023 majú žiaci spojenej školy jarné prázdniny, zároveň

      riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.

      245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 13.03.2023 (pondelok) riaditeľské voľno

      z organizačných dôvodov.

      Vyučovaniepo prázdninách a riaditeľskom voľne bude pokračovať v utorok 14.03.2023.

     • Jarné prázdniny a riaditeľské voľno: Čítať viac
     • Valentínska pošta
     • 15. 2. 2023
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska pošta.

      Počas valentínskeho týždňa žiaci našej školy usilovne písali a kreslili Valentínky, ktorými chceli vyjadriť svoju lásku, priateľstvo aj vďačnosť svojim adresátom. 14. februára nám naše Valentínky rozniesli valentínsku poštu, čím potešili nejedno srdiečko učiteľov aj žiakov.

     • Valentínska pošta: Čítať viac
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje