• Výsledky - rok 2005

    • Výsledky, rok 2005:

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Svetlana Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Ľubomír Mirga (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Nikola Mirgová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Dominik Hrabovčák (ZŠ pre telesne postihnutých Humenné)

     1. miesto:         Martin Kaleja (ŠZŠI Prešov)

     2. miesto:         Dušan Holub (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Iveta Jaslová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

      

     3. kategória:

     1. miesto:         Roman Bendík (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     2. miesto:         Martina Gézová (ŠZŠI Svidník)

     2. miesto:         Ondrej Bandy (ŠZŠ Malý Slivník)

     3. miesto:         Marcela Gurecká (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Rómske piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Viera Holubová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     1. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     2. miesto:         Matúš Horvát (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Milan Bilý (ZŠ Veľký Šariš)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Iveta Jaslová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     2. miesto:         Roman Holub (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Martin Kaleja (ŠZŠI Prešov)

     3. miesto:         Rastislav Gábor (ŠZŠ Malý Slivník)

      

     3. kategória (Duo):

     1. miesto:         Branislav a Lukáš Oračko (ZŠ Lomnička)

     2. miesto:         Roman Holub, Milan Jaslo (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     2. miesto:         Roman Holub, Dušan Holub (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Klára Holubová, Aurélia Mirgová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

                   

     Špeciálna cena poroty:  Andrej Kotľár (ŠZŠI Prešov)

                                        Dominika Michalíková (ŠZŠ Lipany)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje