• Výsledky - rok 2017

    • Moderné piesne

     Spojená kategória

     Zlaté pásmo: Kamila Bilá, SŠI Levoča

                        Tibor Porčogoš, ŠZŠI Podolínec

     Strieborné pásmo: Alexandra Mišalková, ŠZŠI Podolínec

     Bronzové pásmo: Alžbeta Mocóová a Estera Bužová, SŠI Vranov nad Topľou

      

      

     Rómske piesne

     1. kategória – do 12 rokov:

     Zlaté pásmo: Erik Horvát, SŠI Vranov nad Topľou

     Strieborné pásmo: Alexandra Mišalková, ŠZŠI Podolínec

     Bronzové pásmo: nie je

      

     2. kategória – nad 12 rokov:

     Zlaté pásmo: Jana Klimčová, SŠ Hanušovce nad Topľou

                         Dávid Horváth, ZŠ s MŠ Svinia

     Strieborné pásmo: Lucia Jaslová, SŠ Chminianske Jakubovany

     Bronzové pásmo: Pavol Oračko, ZŠ s MŠ Jakubany

                              dueto: Ľubomír Klimčo a Jana Klimčová, SŠ Hanušovce nad Topľou

      

     Kategória ZŠ:

     Zlaté pásmo: Dajana Horváthová, ZŠ Chminianske Jakubovany

      

     Cena poroty za hudobný sprievod: Adrián Horváth

      

     Ľudové piesne

     1. kategória – do 12 rokov:

     Zlaté pásmo: Martin Kukurica, ŠZŠI Podolínec

                        Mária Holubová, ZŠ s MŠ Svinia

     Strieborné pásmo: Kristína Závacká, SŠ Chminianske Jakubovany

     Bronzové pásmo: Sandra Červeňáková, SŠI Humenné

      

     Kategória ZŠ:

     Strieborné pásmo: Adriana Lacková, ZŠ Chminianske Jakubovany

      

     2. kategória – nad 12 rokov:

     Zlaté pásmo: Nikola Horvátová (8.B), SŠ Chminianske Jakubovany

                        Terézia Giňová, ZŠ s MŠ Svinia

     Strieborné pásmo: Vlasta Horváthová, SŠ Chminianske Jakubovany

                                Branislav Horváth, ŠZŠI Podolínec

     Bronzové pásmo: Nikola Horvátová (8.C), SŠ Chminianske Jakubovany

                               Slávka Oberleová, SŠI Levoča

                               Lucia Jaslová, SŠ Chminianske Jakubovany

      

     Kategória ZŠ:

     Zlaté pásmo: Dajana Horváthová, ZŠ Chminianske Jakubovany

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje