• Výsledky - rok 2014

    •  

     Rómske piesne

     1. kategória:

     1. Kristián Bužo SŠI Vranov nad Topľou
     2. Milan Balog a Oliver Pulko, ZŠ Trebišov         
     3. Ivan Holub, SŠ Chminianske Jakubovany       

      

     Zvláštna cena poroty:

     • Alžbeta Mocoová, SŠI Vranov nad Topľou

      

     2. kategória:

     1. Magdaléna Mirgová, SŠ Chminianske Jakubovany       
     2. Marek Tipan a Róbert Peter, ZŠ Trebišov       
     3. Klaudia Mirgová, SŠ Chminianske Jakubovany

      

     Zvláštna cena poroty:

     • Milan Balog, ZŠ Trebišov – za hudobný sprievod                                
     • Stanislav Čikala, SŠ Hanušovce nad Topľou –  za hudobný sprievod

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

     1. kategória:

     1. Alexandra Mišalková, ŠZŠI Podolínec  
     2. Adam Lacko, SŠ Chminianske Jakubovany     
     3. Vanessa Lejková, SŠ Matice slovenskej         

      

     2. kategória:

     1. Miroslava Bužová, SŠI Vranov nad Topľou     
     2. Jana Klimčová, SŠ Hanušovce nad Topľou, Darina Škopová, SŠI Humenné
     3. Dominika Holubová, SŠ Chminianske Jakubovany       

      

     Zvláštna cena poroty: Patrik Kaleja a Mária Kalejová, ŠZŠ Jarovnice – za umelecký prejav

                                     a Mgr. Katarína Dúbravská – za hudobný sprievod

     Ľudové piesne

     1. kategória:

     1. Tibor Porčogoš, ŠZŠI Podolínec          
     2. Barbora Puľová, SŠ Hanušovce nad Topľou    
     3. Nina Kalejová a Božena Holubová, SŠ Chminianske Jakubovany

               Laura Červeňáková, ZŠ s MŠ Svinia    

     2. kategória:

     1. Magdaléna Mirgová, SŠ Chminianske Jakubovany, Mária Červeňáková, ŠZŠI Podolínec    
     2. Terézia Giňová, ZŠ s MŠ Svinia          
     3. Lenka Klimčová, SŠ Hanušovce nad Topľou   

      

     Zvláštna cena poroty: Patrícia Farbarová a Adriana Pohlodková, ŠŠI Vranov nad Topľou – za dvojhlas

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje