• Výsledky - rok 2012

    • Ľudové piesne

     1. kategória:

     1. miesto:         Daniela Balogová (SŠI Vranov nad Topľou)

     2. miesto:         Ľubomír Klimčo (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     2. miesto:         Nina Kalejová, Hikola Horváthová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Tibor Porčogoš (ŠZŠI Podolínec)

      

     Zvláštna cena poroty za doprovod: Tomáš Giňa (ŠZŠ Malý Slivník)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Lena Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     2. miesto:         Peter Horvát (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     3. miesto:         Dominik Hangurbadžo (ŠZŠI Podolínec)

      

     Zvláštna cena poroty za spev: Štefánia Šarišská (SŠI Masarykova, Prešov)

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

     1. kategória:

     1. miesto:         Kristína Hangurbadžová (ŠZŠI Podolínec)

     2. miesto:         Nikola Horvátová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Jana Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     3. miesto:         Lucia Jaslová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Daniela Gáborová, Slávka Oberleová (SŠ Matice Slovenskej, Prešov)

     2. miesto:         Ľubomír Mirga (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Magdaléna Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Viola Horvátová, Sidónia Horvátová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Rómske piesne

     1. kategória:

     1. miesto:         Marcel Dužda (ŠZŠ Malý Slivník)

     2. miesto:         Samuel Miškovič (SŠI Vranov nad Topľou)

     3. miesto:         Tomáš Bilý (ŠZŠ Jarovnice)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Dominik Hangurbadžo (ŠZŠI Podolínec)

     2. miesto:         Peter Miškovič (SŠI Vranov nad Topľou)

     3. miesto:         Lena Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)

      

     3. kategória: dvojhlas

     1. miesto:         Štefánia Šarišská, Mária Šarišská (SŠI Masarykova, Prešov)

     1. miesto:         Jaroslav Horváth, Peter Horváth (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     2. miesto:         Ivan Jaslo, Ľubomír Mirga (SŠ Chminianske Jakubovany)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje