• Výsledky - rok 2007

    • Výsledky, rok 2007

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Viola, Monika Horvátová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Patrícia Škopová (ŠZŠ Humenné - Podskalka)

     3. miesto:         Xénia Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     1. miesto:         Martina Dzurková (ŠZŠI Masarykova 20/c, Prešov)

     2. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Dominik Hrabovčák (ŠZŠ Humenné - Podskalka)

     3. miesto:         Michal Jaslo, Iveta Jaslová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     Rómske piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Dominika Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Nikola Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     3. miesto:         Božena Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     Cena poroty:     Viera Mirgová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Veronika Mirgová (ZŠ Lomnička)

     2. miesto:         Lukáš, Rudolf Duda (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     2. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Milan Šarišský (ŠZŠI Masarykova 20/c, Prešov)

     3. miesto:         Martin Kaleja (ŠZŠ Jarovnice)

     3. miesto:         Anna Mirgová, Veronika Mirgová (ZŠ Lomnička)

      

     Ľudové piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Svetlana Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Nikola Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Daniela Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Angelika Pokutová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     Cena poroty:     Eva Kalejová, Marcela Žigová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     Cena poroty:     Viera Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     Cena poroty:     Dávid Mirga (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Martina Dzurková (ŠZŠI Masarykova 20/c, Prešov)

     2. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Iveta Jaslová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Martin Kaleja (ŠZŠ Jarovnice)

     Cena poroty:     Radoslav Lacko (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje