• Špeciálna základná škola

    • Cieľom školy je pomocou špeciálnych výchovno-vzdelávacích metód, foriem a prostriedkov poskytnúť výchovu a vzdelanie deťom so zdravotným znevýhodnením a deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré pre svoje rozumové, zmyslové nedostatky, chyby reči, iné zmyslové postihy a pre nevyhovujúce domáce podmienky na domácu prípravu nedokážu zvládnuť učivo ZŠ.

     Výchova a vzdelávanie žiakov sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých má škola vnútornú diferenciáciu. Podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia sú žiaci vzdelávaní podľa učebných osnov pre variant A, B, C, praktickú školu a odborné učilište. Škola zabezpečuje aj individuálne vzdelávanie pre žiakov, ktorých zdravotný stav neumožňuje vzdelávanie v bežnej triede.

     školský poriadok pre ŠZŠ - Skolsky_poriadok_-_specialna_zakladna_skola.pdf

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje