• Poradné orgány

    •  

     Pedagogická rada pracuje podľa samostatného plánu práce. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

     • zapisovateľky: Mgr. Jana Kalinová, Mgr. Júlia Demeterová

     • overovateľka zápisnice: Mgr. Iveta Vašková

      

     Poradný zbor riaditeľky školy: 

     Mgr. Beáta Tkáčová - predsedníčka

     Mgr. Ivana Stašiková - zapisovateľka

     Mgr. Iveta Vašková - členka

     Mgr. Andrea Gaľová - členka

                                                        

     Metodické združenie (MZ), vedúca pre I. stupeň variant A a I. a II. stupeň  variant - Mgr. Gabriela Grešová

     Predmetová komisia (PK), vedúca pre II. stupeň variant  A - Mgr. Zdenka Porubská

     Predmetová komisia (PK), vedúca pre PŠ a OU  PaedDr. Jana Straková

     Výchovná a kariérová poradkyňa (VKP) - Mgr. Ivana Stašiková

     Školská psychologička - Mgr. Andrea Gaľová

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje