Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra 41-60 Tovary a služby s DPH 31.03.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 202-222 Tovary a služby s DPH 31.07.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 67-84/2012 Tovary a služby s DPH 30.04.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 85-108/2012 Tovary a služby s DPH 31.05.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 109-132/2012 Tovary a služby s DPH 30.06.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 93-118 Tovary a služby s DPH 31.05.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 223-244 Tovary a služby s DPH 31.08.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 219-241 Tovary a služby s DPH 31.08.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 61-92 Tovary a služby s DPH 30.04.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 188-218 Tovary a služby s DPH 31.07.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 245-268 Tovary a služby s DPH 30.09.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 154-187 Tovary a služby s DPH 30.06.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 121-153 Tovary a služby s DPH 31.05.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 90-120 Tovary a služby s DPH 30.04.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 241-269 Tovary a služby s DPH 30.09.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 133-154/2012 Tovary a služby s DPH 31.07.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 155-168/2012 Tovary a služby s DPH 31.08.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 169-187 Tovary a služby s DPH 30.09.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 25-40 Tovary a služby s DPH 28.02.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
zobrazené záznamy: 1-20/1755