Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra 18-43 Tovary a služby s DPH 29.02.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.03.2016
Faktúra 285-342 Tovary a služby s DPH 31.12.2014 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 15.01.2015
Faktúra 1-24 Tovary a služby s DPH 31.01.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 13.02.2015
Faktúra 25-40 Tovary a služby s DPH 28.02.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 06.03.2015
Faktúra 41-60 Tovary a služby s DPH 31.03.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 09.04.2015
Faktúra 61-92 Tovary a služby s DPH 30.04.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 05.05.2015
Faktúra 93-118 Tovary a služby s DPH 31.05.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 04.06.2015
Faktúra 119-169 Tovary a služby s DPH 30.06.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 08.07.2015
Faktúra 170-196 Tovary a služby s DPH 31.07.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 04.08.2015
Faktúra 197-209 Tovary a služby s DPH 31.08.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 03.09.2015
Faktúra 210-239 Tovary a služby s DPH 30.09.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 07.10.2015
Faktúra 240-265 Tovary a služby s DPH 31.10.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.11.2015
Faktúra 266-303 Tovary a služby s DPH 30.11.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 09.12.2015
Faktúra 304-377 Tovary a služby s DPH 31.12.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 11.01.2016
Faktúra 1-17 Tovary a služby s DPH 31.01.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.02.2016
Faktúra 81-121 Tovary a služby s DPH 30.04.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.05.2016
Faktúra 220-251 Tovary a služby s DPH 31.10.2014 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 07.11.2014
Faktúra 122-167 Tovary a služby s DPH 31.05.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 14.06.2016
Faktúra 168-201 Tovary a služby s DPH 30.06.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 12.07.2016
zobrazené záznamy: 1-20/1995