Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Objednávka 036-2011 s DPH 29.03.2011
Faktúra IKARO s.r.o. s DPH 21.03.2011
Faktúra PP COMP s.r.o. s DPH 18.03.2011
Faktúra Praxis-Media s.r.o. s DPH 18.03.2011
Faktúra Mgr. Marek Csente s DPH 28.03.2011
Faktúra BATL TEXTILNÁ GALANTÉRIA s DPH 28.03.2011
Objednávka 035-2011 s DPH 29.03.2011
Faktúra 3b s.r.o. s DPH 04.04.2011
Objednávka 032-2011 s DPH 16.03.2011
Faktúra REPROMA s DPH 30.03.2011
Faktúra 0range s DPH 04.04.2011
Faktúra Orange s DPH 04.04.2011
Faktúra Orange s DPH 04.04.2011
Faktúra Orange s DPH 04.04.2011
Faktúra KOMENSKY s DPH 04.04.2011
Objednávka 034-2011 s DPH 18.03.2011
Objednávka 031-2011 s DPH 16.03.2011
Faktúra D-BAND servis s DPH 06.04.2011
Objednávka 025-2011 s DPH 14.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/1995