Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 103/12 Materiál na Pracovné vyučovanie chlapci 927,44 s DPH 15.10.2012 HAUS Seman s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy 17.10.2012
Objednávka 102/12 Obedy pre zamestnancov 10-12/ 2012 9 200,00 s DPH 12.10.2012 Andrea Gazdíková Oleander Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy 17.10.2012
Zmluva 001-2011 s DPH 10.02.2011
Objednávka 001-2011 s DPH 14.01.2011
Objednávka 002-2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka 003-2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka 004-2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka 005-2011 s DPH 21.01.2011
Objednávka 006-2011 s DPH 26.01.2011
Objednávka 007-2011 s DPH 26.01.2011
Objednávka 008-2011 s DPH 26.01.2011
Objednávka 009-2011 s DPH 28.01.2011
Objednávka 010-2011 s DPH 28.01.2011
Objednávka 011-2011 s DPH 01.02.2011
Objednávka 012-2011 s DPH 03.02.2011
Objednávka 013-2011 s DPH 07.02.2011
Objednávka 014-2011 s DPH 08.02.2011
Objednávka 015-2011 s DPH 11.02.2011
Objednávka 016-2011 s DPH 16.02.2011
Objednávka 017-2011 s DPH 16.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/1995