Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Škola v prírode 3 600,00 s DPH 18.4.2016 - 22.4.2016 22.02.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 08.02.2016
Zmluva Oleander s DPH 28.02.2011
Zmluva P-MAT s DPH 20.10.2011
Zmluva Tatry-Sympatia s DPH 18.01.2012
Faktúra 01-20 Tovary a služby s DPH 31.01.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 21-43 Tovary a služby s DPH 28.02.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 44-65 Tovary a služby s DPH 31.03.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 66-95 Tovary a služby s DPH 30.04.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Zmluva 01.05.2023 Rámcová dohoda o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov s DPH 01.05.2023 GAZGASTRO s.r.o Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 01.05.2023
Zmluva 17.04.2023 Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov s DPH 17.04.2023 Regionálny úrad školskej správy Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 28.04.2023
Objednávka 001-2011 s DPH 14.01.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Propagačné materiály 1 500,00 s DPH xxxx 15.02.2016 31.03.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 28.01.2016
Faktúra Ivana Javolková - MAX s DPH 27.04.2011
Faktúra 96-120 Tovary a služby s DPH 31.05.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 121-143 Tovary a služby s DPH 30.06.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 144-163 Tovary a služby s DPH 31.07.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 164-193 Tovary a služby s DPH 31.08.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 194-209 Tovary a služby s DPH 30.09.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
Faktúra 210-235 Tovary a služby s DPH 31.10.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1995