Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Objednávka 040-2011 s DPH 07.04.2011
Faktúra D-BAND servis s DPH 06.04.2011
Objednávka 037-2011 s DPH 06.04.2011
Objednávka 038-2011 s DPH 06.04.2011
Faktúra BTS-PO s DPH 08.04.2011
Faktúra RANDOM Prešov s DPH 08.04.2011
Objednávka 033-2011 s DPH 18.03.2011
Objednávka 039-2011 s DPH 07.04.2011
Faktúra OLEANDER s DPH 07.04.2011
Faktúra KOMENSKY s DPH 04.04.2011
Faktúra T-COM s DPH 07.04.2011
Faktúra T-COM s DPH 07.04.2011
Faktúra PZS s DPH 07.04.2011
Faktúra BTS-PO s DPH 08.04.2011
Faktúra RANDOM s DPH 08.04.2011
Faktúra MG comp s DPH 13.04.2011
Faktúra slovanet s DPH 13.04.2011
Faktúra PORADCA s DPH 13.04.2011
Faktúra Peter Petruska s DPH 06.04.2011
zobrazené záznamy: 1-20/1995