Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
VO: Súhrnná správa 4.štvrťrok Tovar s DPH 29.01.2014
Faktúra 197-209 Tovary a služby s DPH 31.08.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 170-196 Tovary a služby s DPH 31.07.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 119-169 Tovary a služby s DPH 30.06.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 22-50 Tovary a služby s DPH 28.02.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 51-85 Tovary a služby s DPH 31.03.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 86-113 Tovary a služby s DPH 30.04.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 93-118 Tovary a služby s DPH 31.05.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 114-142 Tovary a služby s DPH 31.05.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 61-92 Tovary a služby s DPH 30.04.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 143-184 Tovary a služby s DPH 30.06.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 185-212 Tovary a služby s DPH 31.07.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 41-60 Tovary a služby s DPH 31.03.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 213-234 Tovary a služby s DPH 31.08.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 25-40 Tovary a služby s DPH 28.02.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 67-84/2012 Tovary a služby s DPH 30.04.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 343-387 Tovary a služby s DPH 31.12.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 85-108/2012 Tovary a služby s DPH 31.05.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 109-132/2012 Tovary a služby s DPH 30.06.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
zobrazené záznamy: 1-20/1755