Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 105/2020 Deratizácia a dezinfekcia školských priestorov 750,00 s DPH 750,00 Štefan LUTZ DERATA s.p. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich hospod. zástupca 08.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Propagačné materiály 1 500,00 s DPH xxxx 15.02.2016 31.03.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 28.01.2016
Objednávka 71/2019 Kancelárske potreby 2 496,68 s DPH 19.08.2009 PP COMP Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy 19.08.2019
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra AJFA+AVIS, s.r.o. s DPH 03.01.2011
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra PZS, s.r.o s DPH 05.01.2011
Faktúra KOMENSKÝ s.r.o. s DPH 07.01.2011
Faktúra T-com s DPH 10.01.2011
Faktúra T-com s DPH 10.01.2011
Faktúra VSE,a.s. s DPH 12.01.2011
Objednávka 001-2011 s DPH 14.01.2011
Faktúra VERLAG DASHOFER s DPH 14.01.2011
Faktúra Poradca podnikateľa s DPH 17.01.2011
Faktúra SLOVANET, a.s. s DPH 17.01.2011
Objednávka 004-2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka 002-2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka 003-2011 s DPH 19.01.2011
Faktúra JUKO s.r.o. s DPH 20.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/1995