Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra 369-400 Tovary a služby s DPH 31.12.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 298-346 Tovary a služby s DPH 31.10.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 268-297 Tovary a služby s DPH 30.09.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 240-267 Tovary a služby s DPH 31.08.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 206-239 Tovary a služby s DPH 31.07.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 173-205 Tovary a služby s DPH 30.06.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 143-172 Tovary a služby s DPH 31.05.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 99-142 Tovary a služby s DPH 30.04.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 66-98 Tovary a služby s DPH 31.03.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 133-154/2012 Tovary a služby s DPH 31.07.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 155-168/2012 Tovary a služby s DPH 31.08.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 169-187 Tovary a služby s DPH 30.09.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 37-65 Tovary a služby s DPH 28.02.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 1-36 Tovary a služby s DPH 31.01.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 324-368 Tovary a služby s DPH 30.11.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 382-446 Tovary a služby s DPH 31.12.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 279-323 Tovary a služby s DPH 31.10.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 259-278 Tovary a služby s DPH 30.09.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 233-258 Tovary a služby s DPH 31.08.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1755