Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Zmluva 10.02.2023 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 60 245.83 s DPH 10.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 20.02.2023
Faktúra RAABE s DPH 27.04.2011
Zmluva Oleander s DPH 28.02.2011
Zmluva P-MAT s DPH 20.10.2011
Zmluva Tatry-Sympatia s DPH 18.01.2012
Zmluva 01.05.2023 Rámcová dohoda o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov s DPH 01.05.2023 GAZGASTRO s.r.o Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 01.05.2023
Zmluva 17.04.2023 Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov s DPH 17.04.2023 Regionálny úrad školskej správy Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 28.04.2023
Zmluva 14.04.2023 Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov s DPH 14.04.2023 GAZGASTRO s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 18.04.2023
Zmluva 14.04.2023 Darovacia zmluva č. 2/2023 s DPH 14.04.2023 Mgr. Iveta Cibuľková Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 17.04.2023
Zmluva 14.04.2023 Darovacia zmluva č. 1/2023 s DPH 14.04.2023 Mgr. Eva Macková Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 17.04.2023
Zmluva 23.02.2023 Zmluva o nájme s DPH 23.02.2023 Základná škola Chminianske Jakubovany Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 23.02.2023
Zmluva 25.01.2023 Zmluva o poskytovaní dochádzkového softvéru TiDo s DPH 25.01.2023 TiDo s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 07.02.2023
Objednávka 043-2011 s DPH 13.04.2011
Zmluva 25.01.2023 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-82435-C0J3/0) 718,80 s DPH 25.01.2023 MEDIATEL spol. s r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 06.02.2023
Zmluva 433138/SCC000003612 Mgr. Mária Pigulová 180,-€ s DPH 23.02.2012 Mediatel, spol. s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 24.02.2012
Faktúra 1-21/2012 Tovary a služby s DPH 31.01.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 31.01.2012
Faktúra 22-46/2012 Tovary a služby s DPH 29.02.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 29.02.2012
Zmluva 24.03.2023 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam 2023/2024 s DPH 24.03.2023 GAS Familia, s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 03.04.2023
Faktúra 47-66/2012 Tovary a služby s DPH 30.03.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 02.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1995