Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Zmluva Tatry-Sympatia s DPH 18.01.2012
Faktúra Web Retail s DPH 13.04.2011
Faktúra OLEANDER s DPH 15.04.2011
Faktúra MEGGY s DPH 15.04.2011
Faktúra JUKO s DPH 18.04.2011
Objednávka 042-2011 s DPH 13.04.2011
Objednávka 043-2011 s DPH 13.04.2011
Faktúra Ivana Javolková - MAX s DPH 27.04.2011
Faktúra RAABE s DPH 27.04.2011
Zmluva Oleander s DPH 28.02.2011
Zmluva P-MAT s DPH 20.10.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Škola v prírode 3 600,00 s DPH 18.4.2016 - 22.4.2016 22.02.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Objednávka 027-2011 s DPH 14.03.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Propagačné materiály 1 500,00 s DPH xxxx 15.02.2016 31.03.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rómsky kroj 1 200.00 s DPH 29.01.2016 26.01.2016 29.02.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dvojdňový poznávací zájazd Krakov - Wieliczka 3 036,00 s DPH 11.12.2015 19.11.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava podlahy v učebni a oprava obkladov a dlažby vo WC 10 567,82 s DPH 23.11.2015
Faktúra 210-239 Tovary a služby s DPH 30.09.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/1755