Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Objednávka 26/2017 Palivové drevo 468,00 s DPH 13.03.2017 Mikuláš Žembery - ALBERO Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 38/2017 Žehliaca doska 110x38 25,70 s DPH 29.03.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o., Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 37/2017 Elektrolux žehlička 107,00 s DPH 29.03.2017 NAY a.s. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 36/2017 Bavlna, podlepovací materiál 18,14 s DPH 27.03.2017 Kriváň Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 34/2017 Zákon o výchove a vzdelávaní 63,76 s DPH 23.03.2017 Wolters Kluwer s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 33/2017 Inkluzívna pedagogika, porucha učenia, Keď naše dieťa nehovorí plynule 42,21 s DPH 21.03.2017 PORTÁL SLOVAKIA, Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 31/2017 Koks 2 056,00 s DPH 20.03.2017 Palivá a stavebniny a.s. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 30/2017 Oprava projektora - výmena lampy 206,00 s DPH 17.03.2017 Rusin Dušan - AVALON Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 29/2017 Pojazdný vešiak SEBO 52,00 s DPH 15.03.2017 TVAR Nábytok, s.r.o., Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 28/2017 Projektor Sony VPL SX 631 2 640,00 s DPH 14.03.2017 Rusin Dušan - AVALON Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 27/2017 Skleník Trioška 18 m2 690,00 s DPH 14.03.2017 KRAJSPOL SK. s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 24/2017 Preprava žiakov, dňa 16.3.2017 z Chmin. Jakubovan do Veľkého Šariša a späť 110,00 s DPH 13.03.2017 XaeX, Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 40/2017 Chloramin, incidin Liquid 1 l, Desprey sensitive, Valec odmerný, Forten dezinfekčný roztok 58,00 s DPH 29.03.2017 MERCIPHARM s.r.o Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 23/2017 Náhradná špirála na vyvíjač pary 18,70 s DPH 08.03.2017 JaHan s.r.o., Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 21/2017 Oprava posuvu na Interaktívnej tabuli 328,00 s DPH 01.03.2017 Rusin Dušan - AVALON Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 17/2017 Nákup materiálu pre údržbu 280,00 s DPH 27.02.2017 Peter Petruška Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Objednávka 15/2017 Tion Clever, oprava čističov vzduchu 888,00 s DPH 24.02.2017 Salvena s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Mgr. Juraj Imrich zástupca riaditeľky školy
Faktúra 86-113 Tovary a služby s DPH 30.04.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 51-85 Tovary a služby s DPH 31.03.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1745