• Vyhodnotenie súťaže - Vianočné ikebany

    • 18. 1. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyhodnotenie súťaže.

       V piatok 11. decembra 2020 sa konala súťaž v aranžovaní vianočných ikebán, ktorej sa zúčastnili žiaci OU a PŠ. O víťazovi sa rozhodovalo v online hlasovaní.

     Výsledky:

     1. miesto obsadila ikebana č. 4, ktorej tvorcami boli Peter Holub a Oliver Holub z I.P OU.

     Na 2. mieste sa umiestnila ikebana č. 5, ktorú aranžovali žiaci I.A PŠ Vanesa Kalejová a Július Holub.

     3. miesto získala ikebana č. 7, ktorú vytvorili Erika Holubová a Peter Paločaj.

     Ceny  im v mene vedenia školy odovzdala zástupkyňa Ing. Viera Forišová. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.

    • Oznam o prerušení prezenčného vyučovania

    • 11. 1. 2021
    • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.1.2020 bude prezenčné vyučovanie od 11.1.2020 prerušené. Jednotlivé zložky školy (ŠZŠ, PŠ a OU) budú od pondelka 11.1.2020 zabezpečovať vyučovanie dištančnou formou. O ďalšom postupe budeme priebežne informovať na stránke školy a FB.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje