• Nepedagogickí zamestnanci

     • Andrea Horňáková

     • Ervín Iľko

     • Valéria Iľková

     • Zdenka Ivanko Macejová

     • Jarmila Jurková

     • Mária Lukáčová

     • Vladimír Macej

     • Ľubica Macejová

     • Martina Markušová

     • Mária Rigasová

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje